Search
Close this search box.

Nāves salas laivu rogainings

Nāves salas rogainings

2018.gada 15. septembrī pirmo reizi – Nāves salas laivu rogainings.

Svarīgākais par sacensībām

Dalībnieki veido komandas 2-5 cilvēku sastāvā un atbilstoši savai meistarībai un komandas sastāvam startē noteiktās grupās. Piedalīties var gan ar savām, gan nomātām laivām. SUP dēļiem paredzēta atsvišķa grupa.

Sacensības notiek pēc orientēšanās rogaininga principa, bet dalībnieku pārvietošanās notiek laivā airējot. Kontrolpunkti pamatā izvietoti uz krasta/ūdens līnijas.

Dalība sacensībās notiek ar smailēm, kajakiem vai kanoe laivām pēc orientēšanās rogaininga principa. Sacensību teritorija aptver visu Nāves salu kā arī tai pieguļošo salu un saliņu grupu.

Aicinām sekot ar pasākuma profilam FB vietnē – https://www.facebook.com/events/649709795383413/.

Laivu orientēšanās sacensības tiek rīkotas Latvijas simtgadē, lai vēlreiz izceltu Nāves salas vēsturisko nozīmi Latvijas brīvvalsts tapšanā. Tās noritēs mēnesī, kurā notikušas ļoti nozīmīgas un vēsturiskas cīņas šajā vietā.